Refusionsanmodninger

Presse bureau: 
Udsendt via b2bonline.dk

Til rette vedkommende

Som det har været tilfældet i de tidligere år, løber fristen for at indgive anmodninger om refusion af moms indtil 30.09. det følgende år.

Det vil sige, at

anmodninger om refusion af moms for 2014

skal være indgivet inden
d. 30.09.2015

til det tyske forbundshovedkontor for skat (Bundeszentralamt für Steuern).

For at vi skal kunne overholde denne frist, beder vi dig om at indsende eventuelle bilag til os hurtigst muligt.
Alle fuldstændige og originale bilag, som vi har modtaget inden 31.08.2015, kan vi behandle inden fristens udløb.

Det handler i den forbindelse om fakturaer for året 2014, som din virksomhed har modtaget fra udlandet.
Denne købsmoms fra udlandet kan du få refunderet med en anmodning om refusion af moms.

Viser det sig af fakturaerne, at du har et momstilgodehavende på mere end 2.500,00 €, råder vi dig til at indsende dokumentation for dette til os.

Ralph Böttcher
ralph.boettcher@danrevision.net
https://about.me/danrevision

Marco Ehlert
marco.ehlert@danrevision.net

Olga Kress
olga.kress@danrevision.net

Døgntelefon: +49 (0)4608 / 89 299 – 0

Langebrogade 1
Post nummer: 
1000 København K
Telefonnummer: 
00494608892990
Presse kontakt: 
Ralph Böttcher