B2B Portal b2bonline.dk er b2b erhvervsportalen for virksomheder som arbejder med erhverv til erhverv.
Hvis du er sælger eller køber har du mulighed for at skabe kontakt via portalen. På den måde har du mulighed for at henvise sælgere som kontakter dig pr. telefon at de har mulig for at oprette Deres tilbud via b2bonline.dk og du har mulighed for at bestemme hvornår du vil læse dem når du har tid.
Du har mulighed og tilbyde erhvervslokaler som du ønsker og sælge og købe butikker, kontorlokaler eller ander butiks lokaler.
Du har også mulighed for at lave netværk eller network med andre som arbejder indenfor b2b
Har du pressemeddelelser og artikler som du ønsker og publicerer har du mulighed for GRATIS publicering via b2bonline.dk

Dansk AMP: Klimax A/S: Meddelelse 21/2009 - Insideres transaktioner

Nykredit: Refinansiering af variabelt forrentede lån – fastsættelse af rentetillæg

Nykredit og Totalkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med refinansieringen af henholdsvis Totalkredits BoligXlån med 5-årigt renteloft og Nykredits CIBOR6-lån uden renteloft.

Saxo Bank overtager E*TRADEs bankforretninger i Norden

Presse bureau: 
Udsendt via b2bonline.dk

Saxo Bank fortsætter med at tilbyde flere opsparings- og investeringsprodukter til sine kunder.

Tuborg Havnevej 2
Post nummer: 
2900 Hellerup
Telefonnummer: 
+45 3977 4300
Presse kontakt: 
Kasper Elbjørn

FTF: Fagbevægelsen vil tage ansvar ved klimaaftale

Fagbevægelsen er klar til at medvirke til at få skabt en mere klimavenlig vækst. Også selv om en... [Pressemeddelelser]

Dansk AMP: FCM Holding A/S: Meddelelse 85 - FC Midtjylland ophæver samarbejde med Danny Califf

Finansminsteriet: Afdelingschef fra Finansministeriet får international toppost i Washington

Finansministeriets afdelingschef for international økonomisk politik, Per Callesen, skal de næste tre år lede den nordisk-baltiske valgkreds i Den Internationale Valutafonds (IMF) bestyrelse.

ucsyd.dk: Sidste forelæsning for børn i denne omgang

Børnene har siddet med øjne og ører på stilke under forelæsningerne, så ud fra den betragtning vurderer UC Syds tovholder på projektet, Nicki Leding Olesen, at projektet endnu en g

Dansk AMP: Davidsen Partnere A/S: Davidsen Partnere A/S vinder licitationen på IBC Fredericia

Finansminsteriet: Fortsat beskæftigelsesfald i 3. kvartal

Den foreløbige opgørelse over ATP-(lønmodtager) beskæftigelsen for 3. kvartal 2009 viser et fald i den sæsonkorrigerede beskæftigelse på 19.800 personer i forhold til 2. kvartal.

Finansminsteriet: Omtrent uændret ledighed ifølge AKU-statistikken for 3. kvartal

Den sæsonkorrigerede (egen sæsonkorrektion) ledighed i AKU-statistikken viste et lille fald på 3.000 personer i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal mod en stigning på 42.000 personer i 2.

Finansminsteriet: Ledigheden steg i oktober

Den sæsonkorrigerede ledighed steg med 5.400 personer i forhold til september til 118.300 fuldtidspersoner i oktober.

Dansk AMP: Danish Airlaid Technology A/S: Afnotering Dansk AMP

ucsyd.dk: Uddannelse binder bånd mellem skole- og idrætsverdenen

Efter mange forberedelser skete det: Fredag den. 20. november 2009 startede den nye diplomuddannelse i idrætsledelse på Fredericia Idrætsleder-Akademi (FIA).

Dansk AMP: SVANEN Ejendomme 1 A/S: Offentliggørelse af dokumenter

Toyota viser vejen under COP15

Presse bureau: 
Udsendt via b2bonline.dk

Under det kommende klimatopmøde i København er Toyota involveret i en lang række events og aktiviteter, som alle sætter fokus på Toyotas store indsats for at begrænse bilernes negative indflydelse på klimaet.

Dynamovej 10
Post nummer: 
2730 Herlev
Telefonnummer: 
4485 0439
Presse kontakt: 
René Mouritsen

Finansminsteriet: Kommentarer til ledighedstal for oktober

Fra september til oktober steg ledigheden med 5.400 personer, så den samlede ledighed er nu på 118.300 personer svarende til 4,2 pct. af arbejdsstyrken.

Økonomisk optimisme hos transavia.com

Presse bureau: 
Udsendt via get2press.dk

Tilfredse passagerer og stadigt bedre nøgletal. Dét er transavia.coms status efter et år på det danske lavprismarked.

Københavns Lufthavn
Post nummer: 
2770 Kastrup
Telefonnummer: 
33959697
Presse kontakt: 
Lasse Meldgaard Bloch

Finansminsteriet: Inflationen i Danmark og euroområdet i oktober

Inflationstakten - målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) - i Danmark
steg 0,1 pct.-enhed til 0,6 pct. i oktober, mens inflationen i euroområdet steg
0,2 pct.-enheder til -0,1 pct..

Finansminsteriet: Fald i prisen på engrosvarer i oktober

Prisindekset for indenlandsk vareforsyning faldt 0,3 pct. fra september til oktober.

Finansminsteriet: Forbrugertilliden i november 2009

Den samlede forbrugertillidsindikator (egen sæsonkorrektion) faldt fra -0,5 i oktober til -3,4 i november.

Finansminsteriet: Lavere private lønstigninger i 3. kvartal 2009 (DA)

Den årlige stigningstakt i timelønnen inkl. genebetalinger for hele DA-området var i 3. kvartal 2009 2,4 pct. ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik.

Finansminsteriet: Ejendomspriserne i 2. kvartal 2009 ifølge Danmarks Statistik

Kontantprisen på enfamiliehuse faldt 0,7 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal 2009, efter markante fald henover årsskiftet med hhv. 6,1 pct. i 1. kvartal 2009 og 7,8 pct. i 4. kvartal 2008.

Rockwool A/S: Halsnæs indgår klimaaftale til 90 mio. kr. på at spare 30% (nyhed)

Halsnæs Kommune har indgået Danmarkshistoriens hidtil største aftale om at spare på energien. Det er dermed også Halsnæs Kommunes største klimaprojekt nogensinde.

Dansk AMP: Fodboldalliancen AC Horsens A/S: AC Horsens styrker organisationen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Præcisering af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis for registrering af betingede eller samtidige vedtægtsændringer i selskaber

På baggrund af en række konkrete sager har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fundet behov for at præcisere styrelsens administrative praksis for registrering af betingede eller samtidige vedtægtsændringe

Udgiv indhold